Kalendarz zawodów KSS FENIKS w Węgrowie na rok 2022

Lp

Nazwa zawodów

Termin

Konkurencje

Klasyfikacja / nagrody

1

Zawody w strzelaniach precyzyjnych

20.02.2022r.             Niedziela         godz. 9.00

Psp 15, Pcz 15, Ksp 15

 

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)

 

2

Wiosenne Mistrzostwa

KSS „ FENIKS ”

20.03.2022r.          Niedziela           godz. 9.00

Psp 10 + 10

Pcz 10 + 10

Kdw10

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)

 

 

3

Zawody kontrolne nr 1

(strzelanie na odznakę PZSS)

24.04.2022r.          Niedziela            godz. 9.00

Psp10 , Pcz10 , Ksp10 ,

strzelba praktyczna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)

 

4

Zawody kontrolne nr 2

 

22.05.2022r.          Niedziela            godz. 9.00

Psp10 , Pcz10 , Kdw10, strzelba dynamiczna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)

 

5

XXII Urodziny

KSS „ FENIKS ”

25.06.2022r.            Sobota           godz. 9.00

Pdw10

Pst 10+10+10

 

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Pdw +Pst)

 

6

Puchar Prezesa

 KSS „ FENIKS ”

11.09.2022r.          Niedziela           godz. 9.00

Psp10 , Pcz10 , Ksp10 ,

strzelba precyzyjna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)

 

7

Zawody z okazji Święta

Edukacji Narodowej

16.10.2022r.          Niedziela           godz. 9.00

Psp10 , Pcz10 , Ksp10,

strzelba gładolufowa 5

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)

 

8

Zawody z okazji Święta Niepodległości

13.11.2022r.          Niedziela           godz. 9.00

Psp10 , Pcz10 , Kdw10,

strzelba winchester 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)

 

9

Zawody Mikołajkowe

 

11.12.2022r.           Niedziela           godz. 9.00

Psp 20

Pcz 20

 

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Psp +Pcz)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

·         Zawody oznaczone kolorem niebieskim – to zawody z udziałem Delegata Technicznego WMZSS / obserwatora.

W roku 2022 – wszyscy zawodnicy KSS „FENIKS”  objęci są ubezpieczeniem od NNW – polisa w siedzibie Klubu.

 

Lp

Nazwa zawodów

Termin

Konkure

ncje

Klasyfikacja / nagrody

1

Zawody w strzelaniach precyzyjnych

20.02.

2022r.

Niedziela  godz. 9.00

Psp 15,

Pcz 15,

Ksp 15

 

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji ( nagrody za I miejsca )

 

2

Wiosenne Mistrzostwa

KSS „ FENIKS ”

20.03.

2022r. Niedziela godz. 9.00

Psp 10 + 10

Pcz 10 + 10

Kdw10

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji ( nagrody za I miejsca )

 

 

3

Zawody kontrolne nr 1

(strzelanie na odznakę PZSS)

24.04.

2022r.

Niedziela godz.9.00

 

Psp10, Pcz10, Ksp10 ,

strzelba praktyczna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)

 

4

Zawody kontrolne nr 2

 

22.05.

2022r. Niedziela godz.9.00

 

Psp10, Pcz10, Kdw10, strzelba dyna

miczna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)

 

5

XXII Urodziny

KSS „FENIKS”

25.06.

2022r.

Sobota  godz.9.00

 

Pdw10

Pst 10+10+10

 

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Pdw +Pst)

 

6

Puchar Prezesa

 KSS „FENIKS”

11.09.

2022r. Niedziela godz.9.00

 

Psp10, Pcz10, Ksp10 ,

strzelba precyzyjna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)

 

7

Zawody z okazji Święta

Edukacji Narodowej

16.10.

2022r.

Niedziela godz.9.00

 

Psp10, Pcz10, Ksp10,

strzelba gładko

lufowa 5

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji    ( nagrody za I miejsca )

 

8

Zawody z okazji Święta Niepodległości

13.11.

2022r.

Niedziela

godz. 9.00

 

Psp10, Pcz10, Kdw10,

strzelba winche

ster 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)

 

9

Zawody Mikołajkowe

 

11.12.

2022r.

Niedziela

godz. 9.00

Psp 20

Pcz 20

 

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Psp +Pcz)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

·         Zawody oznaczone kolorem niebieskim – to zawody z udziałem Delegata Technicznego WMZSS / obserwatora.

W roku 2022 – wszyscy zawodnicy KSS „FENIKS”  objęci są ubezpieczeniem od NNW – polisa w siedzibie Klubu.