Kalendarz zawodów KSS FENIKS w Węgrowie na rok 2023

Lp

Nazwa zawodów

Termin

Konkurencje

Klasyfikacja / nagrody

1

Zawody w strzelaniach precyzyjnych

19.02.2023r.             Niedziela         godz. 9.00

Psp 15, Pcz 15, Ksp 15

 

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)

 

2

Wiosenne Mistrzostwa

KSS „ FENIKS ”

19.03.2023r.          Niedziela           godz. 9.00

Psp 10 + 10

Pcz 10 + 10

Kdw10

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)

 

 

3

Zawody kontrolne nr 1

(strzelanie na odznakę PZSS)

23.04.2023r.          Niedziela            godz. 9.00

 

Psp10 , Pcz10 , Ksp10 ,

strzelba praktyczna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)

 

4

XXIII Urodziny

KSS “FENIKS”

nowy termin – 03.06.2023r.       

 Sobota            godz. 9.00

 

Godzina 14:00 – uroczystości klubowe

 

Pdw10

Pst 10+10+10

 

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Pdw +Pst)

 

5

Zawody kontrolne nr 2
(strzelanie na odznakę PZSS)

25.06.2023r.            Niedziela           godz. 9.00

 

Psp10 , Pcz10 , Kdw10, strzelba dynamiczna 5

 

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)

 

6

Puchar Prezesa

 KSS „ FENIKS ”

10.09.2023r.          Niedziela           godz. 9.00

 

Psp10 , Pcz10 , Ksp10 ,

strzelba precyzyjna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)

 

7

Zawody z okazji Święta

Edukacji Narodowej

15.10.2023r.          Niedziela           godz. 9.00

 

Psp10 , Pcz10 , Ksp10,

strzelba gładkolufowa 5

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)

 

8

Zawody z okazji Święta Niepodległości

12.11.2023r.          Niedziela           godz. 9.00

 

Psp10 , Pcz10 , Kdw10,

strzelba winchester 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)

 

9

Zawody Mikołajkowe

 

09.12.2023r.           Sobota           godz. 9.00

 

Godzina 14:00 – uroczystości wigilijne

Psp 20

Pcz 20

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Psp +Pcz)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

·         Zawody oznaczone kolorem niebieskim – to zawody z udziałem Delegata Technicznego WMZSS / obserwatora.

W roku 2023 – wszyscy zawodnicy KSS „FENIKS”  objęci są ubezpieczeniem od NNW – polisa w siedzibie Klubu.

3

3

Lp
Nazwa zawodów
Termin
Konkurencje
Klasyfikacja / nagrody
1
Zawody w strzelaniach precyzyjnych
19.02.2023r.             Niedziela         godz. 9.00
Psp 15, Pcz 15, Ksp 15

 

 

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)
 
2
Wiosenne Mistrzostwa

 

KSS „ FENIKS ”

19.03.2023r.          Niedziela           godz. 9.00
Psp 10 + 10

 

Pcz 10 + 10

Kdw10

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)

 

 

 
3
Zawody kontrolne nr 1

 

(strzelanie na odznakę PZSS)

23.04.2023r.          Niedziela            godz. 9.00

 

 

Psp10 , Pcz10 , Ksp10 ,

 

strzelba praktyczna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)
 
4
XXIII Urodziny

 

KSS “FENIKS”

20.05.2023r.          Sobota            godz. 9.00

 

 

Godzina 14:00 – uroczystości klubowe

 

Pdw10

 

Pst 10+10+10

 

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Pdw +Pst)
 
5

Zawody kontrolne nr 2
(strzelanie na odznakę PZSS)

 

25.06.2023r.            Niedziela           godz. 9.00

 

 

Psp10 , Pcz10 , Kdw10, strzelba dynamiczna 5

 

 

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)
 
6
Puchar Prezesa

 

 KSS „ FENIKS ”

10.09.2023r.          Niedziela           godz. 9.00

 

 

Psp10 , Pcz10 , Ksp10 ,

 

strzelba precyzyjna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)
 
7
Zawody z okazji Święta

 

Edukacji Narodowej

15.10.2023r.          Niedziela           godz. 9.00

 

 

Psp10 , Pcz10 , Ksp10,

 

strzelba gładkolufowa 5

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)
 
8
Zawody z okazji Święta Niepodległości
12.11.2023r.          Niedziela           godz. 9.00

 

 

Psp10 , Pcz10 , Kdw10,

 

strzelba winchester 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)
 
9
Zawody Mikołajkowe

 

 

09.12.2023r.           Sobota           godz. 9.00

 

 

Godzina 14:00 – uroczystości wigilijne

Psp 20

 

Pcz 20

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Psp +Pcz)
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

·         Zawody oznaczone kolorem niebieskim – to zawody z udziałem Delegata Technicznego WMZSS / obserwatora.

W roku 2023 – wszyscy zawodnicy KSS „FENIKS”  objęci są ubezpieczeniem od NNW – polisa w siedzibie Klubu.

3

3