XXII Urodziny KSS FENIKS

      Sobota  25.06.2022r.  

ZAWODY godz. 9.00

UROCZYSTOŚCI godz. 14.00