LICENCJA 2022

Można już składać wnioski przez (PZSS PORTAL) o przedłużenie
licencji na 2022 lub wydanie jej po raz pierwszy. Dotyczy osób z
uregulowaną składką członkowską za rok 2021 oraz właściwą liczbą startów
na zawodach z obserwatorem.