Pilne rozliczenie składki rocznej!

Klub Strzelectwa Sportowego FENIKS

07-100 Węgrów

ul. Bohaterów Warszawy 10

Bank PKO S.A.

24 1240 2731 1111 0000 3841 5281

Tytuł przelewu :  Składka roczna.

Kwota przelewu – 500 zł