Kalendarz zawodów KSS FENIKS w Węgrowie na rok 2017

Lp

Nazwa zawodów

Termin

Konkurencje

Klasyfikacja


1

Zawody w strzelaniach pneumatycznych

26.02.2017r.             Niedziela             godz. 9.00

Ppn 10  ,  Kpn 10


Indywidualna w dwuboju

( Ppn + Kpn )


 

2

Zimowe Mistrzostwa

KSS „ FENIKS ”

19.03.2017r. Niedziela              godz. 9.00

Psp10 + 10  ,   Pcz 10

Indywidualna w dwuboju

(Psp+Pcz)


 

3

Zawody Kontrolne KSS FENIKS – strzelanie na odznakę PZSS

23.04.2017r.          Niedziela godz. 9.00


Psp10 , Pcz10 , Ksp10

strzelba praktyczna 5

Indywidualna w trójboju

( Psp+Pcz+Ksp )


 

4

XVII Urodziny

KSS „ FENIKS ”

03.06.2017. Sobota godz. 9.00


Pdw10, Pst 10+10+10


Indywidualna w dwuboju

( Pdw + Pst )


 

5

Puchar Dyrektora ZSP

w Węgrowie

25.06.2017r. Niedziela              godz. 9.00


Psp10 , Pcz10 , Ksp10 ,

strzelba dynamiczna 5

Indywidualna w trójboju

( Psp+Pcz+Ksp )


 

6

Puchar Prezesa

KSS „ FENIKS ”

17.09.2017r.       Niedziela              godz. 9.00


Psp10 , Pcz10 , Ksp10 ,

strzelba praktyczna 5

Indywidualna w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)


 

7

Mistrzostwa Polski

„ MEDYKÓW ”

15.10.2017r.          Niedziela                godz. 9.00


Psp10, Pcz10, Ksp10

Indywidualna w każdej konkurencji


 

8

Zawody z okazji Święta Niepodległości

12.11.2017r.   Niedziela              godz. 9.00


Psp10 , Pcz10 , Ksp10

strzelba dynamiczna 5

Indywidualna w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)


 

9

Zawody Mikołajkowe

( Wigilia w Klubie – godz. 14.00 )

16.12.2017r. Sobota                 godz. 9.00


Psp 10 + 10  ,  Pcz 10

Indywidualna w dwuboju

(Psp+Pcz)


 

 

  • Zawody oznaczone kolorem niebieskim – to zawody z udziałem Delegata Technicznego WMZSS / obserwatora.


Uwaga ! Składka roczna 500 zł ( w tym 440 zł składka członkowska + 10 zł WMZSS + 50 zł Licencja na rok 2018 )

( płatna przelewem bankowym lub w kasie klubu -  do 31.05.2017r. )


W roku 2017 - wszyscy zawodnicy KSS „FENIKS”  objęci są ubezpieczeniem od NNW - polisa w siedzibie Klubu.