Kalendarz zawodów KSS FENIKS w Węgrowie na rok 2019

 

Lp

Nazwa zawodów

Termin

Konkurencje

Klasyfikacja

1

Zawody w strzelaniach precyzyjnych

24.02.2019r. Niedziela godz. 9.00

Psp 15, Pcz 15, Ksp 15


Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)2

Zimowe Mistrzostwa

KSS „ FENIKS ”

24.03.2019r. Niedziela godz. 9.00

Psp 10 + 10

Pcz 10 + 10

Kdw10

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)3

Zawody kontrolne nr 1

(strzelanie na odznakę PZSS)

28.04.2019r. Niedziela godz. 9.00


Psp10 , Pcz10 , Ksp10

strzelba praktyczna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)4

Zawody kontrolne nr 2


25.05.2019r. Sobota godz. 9.00


Psp10 , Pcz10 , Kdw10, strzelba dynamiczna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)5

XIX Urodziny

KSS „ FENIKS ”

22.06.2019r. Sobota godz. 9.00

Uroczystości 14:00

Pdw10

Pst 10+10+10


Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Pdw +Pst)6

Puchar Prezesa

KSS „ FENIKS ”

15.09.2019r. Niedziela godz. 9.00

 

Psp10 , Pcz10 , Ksp10 ,

strzelba precyzyjna 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Ksp)7

Mistrzostwa Polski

MEDYKÓW ”

13.10.2019r. Niedziela godz. 9.00


Psp15, Pcz15, Kdw15

Indywidualna, oddzielnie w każdej konkurencji (nagrody za I miejsca)8

Zawody z okazji Święta Niepodległości

10.11.2019r. Niedziela godz. 9.00


Psp10 , Pcz10 , Kdw10,

strzelba winchester 5

Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w trójboju (Psp+Pcz+Kdw)9

Zawody Mikołajkowe


14.12.2019r. Sobota godz. 9.00

Psp 20

Pcz 20


Indywidualna oddzielnie w każdej konkurencji. Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwuboju (Psp +Pcz)

 

  • Zawody oznaczone kolorem niebieskim – to zawody z udziałem Delegata Technicznego WMZSS / obserwatora.

 

W roku 2019 - wszyscy zawodnicy KSS „FENIKS” objęci są ubezpieczeniem od NNW - polisa w siedzibie Klubu.

awody kontrolne nr 1

(strzelanie na odznakę PZSS)