Walne Zebranie Członków KSS Feniks w Węgrowie

OGŁOSZENIE
 
         Zarząd KSS „Feniks” na podstawie §16, §17 pkt 1 oraz §20 pkt 1 i 4 Statutu naszego Stowarzyszenia zwołuje (sprawozdawcze) Walne Zebranie Członków Klubu. Termin zebrania : 01.02.2020r. (sobota) , na godzinę 11:45, w siedzibie Klubu ( Strzelnica Sportowa przy ZSP w Węgrowie).
W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie (mniej niż 50%), drugi termin zebrania (§19 Statutu ) wyznaczono na dzień 01.02.2020 r. (sobota), na godzinę 12:00 w siedzibie Klubu ( Strzelnica Sportowa przy ZSP w Węgrowie).
 
         Proponowany przez Zarząd porządek zebrania:
 
1. Sprawdzenie listy obecności członków KSS „Feniks”, oraz otwarcie obrad WZC.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza do obsługi WZC.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku WZC.
4. Sprawozdanie Prezesa KSS „Feniks” z działalności statutowej Klubu ( prac Zarządu oraz działalności sportowej ) za rok 2019.
5. Sprawozdanie Skarbnika KSS „Feniks” z działalności finansowej Klubu za rok 2019.
6. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2019.
7. Dyskusja ( propozycje i wnioski ) w zakresie przedstawionych sprawozdań.
8. Przyjęcie uchwały w zakresie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz udzielenia absolutorium Zarządowi KSS „FENIKS” za rok 2019.
9. Wybory władz KSS FENIKS ( Zarządu i Komisji Rewizyjnej ) - na lata 2020 ÷ 2021 :
- wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej
- zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej KSS „FENIKS” w Węgrowie.
- głosowanie
- ogłoszenie wyników wyborów
- ukonstytuowanie się nowych władz KSS „FENIKS”.
- przyjęcie uchwały WZC KSS „FENIKS” - w zakresie wyboru nowych władz KSS FENIKS w Węgrowie na lata 2020 ÷ 2021.
10. Przedstawienie projektu budżetu Klubu - na rok 2020.
- dyskusja ( propozycje i wnioski ) w zakresie określenia budżetu Klubu na rok 2020.
- przyjęcie uchwały, określającej budżet KSS „FENIKS” na rok 2020.
11. Przedstawienie kalendarza, proponowanych przez Zarząd KSS „FENIKS” – zawodów sportowych na rok 2020 oraz jego zatwierdzenie.
12. Sprawy różne ( wnioski i dyskusja ).
13. Zakończenie obrad WZC
 
 

Lokalizacja

Dane kontaktowe

 

 

Klub Strzelectwa Sportowego "FENIKS" w Węgrowie
07-100 Węgrów
ul. Bohaterów Warszawy 10
+48 606 120 892
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.feniks.wegrow.pl
 
BANK PKO S.A.
I oddział w Węgrowie
24 1240 2731 1111 0000 3841 5281